Facebook Statistics
Značka Kvality

Séria webinárov k podaniu žiadosti o autorizáciu regulovaných produktov

28-05-2021

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) organizuje pre žiadateľov sériu webinárov k vysvetleniu jednotlivých fáz procesu podávania žiadostí pre každú regulovanú oblasť potravinárskych produktov.

Uplatňovanie Nariadenia o transparentnosti prináša so sebou nové procesy a ustanovenia počas fáz podávania a spracovania žiadostí o autorizáciu regulovaných produktov. Tieto zmeny  ovplyvňujú, okrem iných, aj prevádzkovateľov a žiadateľov, vrátane malých a stredných podnikov. EFSA preto pripravuje sériu webinárov na vysvetlenie týchto noviniek.

Počas webinárov EFSA predstaví kroky podania a spracovania žiadostí pre jednotlivé oblasti a bude sa venovať otázkam, s ktorými sa žiadatelia stretli za posledné mesiace.

Webináre sú zamerané na žiadateľov, prevádzkovateľov, malé a stredné podniky a laboratórne/testovacie zariadenia, pracujúce v oblasti regulovaných produktov. Budú prístupné verejnosti a účastníci dostanú možnosť klásť otázky v rámci Q&A sekcie.

Prvý webinár sa koná 4. júna 2021 a týka sa postupu podávania žiadostí o potravinárske enzýmy, arómy a prídavné látky v potravinách.

Predbežný kalendár sérií webinárov nájdete na aktualizovanej webovej stránke EFSA.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood