Facebook Statistics
Značka Kvality

Vzdelávacie aktivity

Semináre k aplikácii GSAA

26-03-2019

Tak ako v minulom roku aj v roku 2019 musia všetci poľnohospodári podávať grafické prílohy k žiadostiam o priame platby elektronicky. V súlade s legislatívou EÚ je každý členský štát v prípade žiadostí o pomoc v rámci režimov priamych platieb a opatrení Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 povinný poskytnúť žiadateľovi vopred pripravený formulár v elektronickom formáte a príslušný grafický materiál prostredníctvom softvérovej aplikácie – GSAA (Geopriestorová žiadosť o podporu v poľnohospodárstve). Táto aplikácia umožňuje zakresliť hranice užívania a zadefinovať parcely na nich. Výstupom  je grafická príloha žiadosti a jej tabuľkové časti.

Agroinštitút Nitra, štátny podnik opäť organizuje semináre zamerané na poskytnutie pomoci poľnohospodárom v tejto oblasti. Ich odborným garantom je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Ide o praktické školenia, na ktorých je účastníkom prezentované rozhranie a jednotlivé nástroje aplikácie GSAA, realizujú sa praktické cvičenia, v rámci ktorých si účastníci sami vyskúšajú zakresľovanie hraníc užívania a riešia príklady a jednotlivé problémy, s ktorými sa môžu stretnúť.

Informačné semináre sa konajú v priestoroch Agoinštitútu Nitra v stanovených termínoch vždy so začiatkom o 8.00 hod. a o 12.00 hod.  Prihlásiť sa je možné len elektronicky, prostredníctvom www stránky Agroinštitutu, kde sú zverejnené jednotlivé termíny seminárov. Link: http://agroinstitut.sk/sk/kalendar-skoleni. Kliknutím na názov seminára  sa zobrazia konkrétne informácie, kontakty na organizátorov i online prihláška. Kapacita seminára je 30 ľudí, pre ktorých je k dispozícii 15 počítačov. Účasť je bezplatná. Po naplnení kapacity  sa daný termín na stránke ďalej nezobrazuje.  

Plánované termíny:

Marec 2019

   Apríl 2019

  Máj 2019

25. 3. 2019

1. 4. 2019

3. 5. 2019

26. 3. 2019

2. 4. 2019

6. 5. 2019

27. 3. 2019

5. 4. 2019

7. 5. 2019

28. 3. 2019

8. 4. 2019

10. 5. 2019

 

9. 4. 2019

 

 

10. 4. 2019

 

 

12. 4. 2019

 

 

16. 4. 2019

 

 

17. 4. 2019

 

 

24. 4. 2019

 

 

29. 4. 2019

 

 

30. 4. 2019

 


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood