Facebook Statistics
Značka Kvality

Vzdelávacie aktivity

Seminár – „Výživové údaje v praxi“

16-05-2019

Zaujíma Vás problematika označovania potravín? Chcete správne porozumieť informáciám uvedeným na etiketách potravinárskych výrobkov a vedieť ako si na základe etikety vyberať potraviny – a to aj na základe výživovej hodnoty?

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum pozýva širokú odbornú i laickú verejnosť dňa 11. júna 2019 na seminár s názvom „Výživové údaje v praxi“ v Bratislave. Okrem vyššie uvedených otázok bude časť seminára zameraná aj na problematiku výpočtu energetickej hodnoty a vzniku nepresnosti pri jej výpočte.

Na seminár sa treba vopred prihlásiť. Viac informácií o programe a prihlásení nájdete v pozvánke.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood