Facebook Statistics

Vzdelávacie aktivity

Seminár – „Výživové údaje v praxi“

16-05-2019

Zaujíma Vás problematika označovania potravín? Chcete správne porozumieť informáciám uvedeným na etiketách potravinárskych výrobkov a vedieť ako si na základe etikety vyberať potraviny – a to aj na základe výživovej hodnoty?

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum pozýva širokú odbornú i laickú verejnosť dňa 11. júna 2019 na seminár s názvom „Výživové údaje v praxi“ v Bratislave. Okrem vyššie uvedených otázok bude časť seminára zameraná aj na problematiku výpočtu energetickej hodnoty a vzniku nepresnosti pri jej výpočte.

Na seminár sa treba vopred prihlásiť. Viac informácií o programe a prihlásení nájdete v pozvánke.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood