Facebook Statistics

Tlačové správy

Šéfom PPA ostáva Jaroslav Jánoš

26-04-2021

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) Ján Mičovský rozhodol. Vo funkcii generálneho riaditeľa Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) naďalej ostáva Jaroslav Jánoš. Víťaz minulotýždňového výberového rozhovoru Marián Bulla nastúpi v priebehu mája na pozíciu výkonného riaditeľa.

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján Mičovský rozhodol, že generálnym riaditeľom agentúry naďalej ostáva Jaroslav Jánoš. 

Presne pred týždňom, 19. apríla 2021, sa v sídle MPRV SR uskutočnili výberové rozhovory na funkciu generálneho riaditeľa PPA. Prihlásených bolo  10 záujemcov. Pred  13 - člennou odbornou výberovou komisiou sa predstavilo 7 uchádzačov, ktorí spĺňali predpísané kritériá. Najúspešnejším uchádzačom sa stal Marián Bulla.

Marián Bulla bude v priebehu mája poverený funkciou výkonného riaditeľa PPA. Predmetné riešenie poskytne kontinuitu fungovania PPA.

„Táto kombinácia dáva najlepšie predpoklady pre to, aby agentúra, ktorá prechádza extrémne ťažkým obdobím,  naplnila požiadavky podmienečnej akreditácie a vykročila na cestu konsolidovaného peňažného ústavu, spĺňajúceho najvyššie nároky farmárov i spoločnosti,“ uviedol minister Ján Mičovský.

„Vzhľadom na rozsah a vážnosť situácie v súvislosti s PPA toto riešenie akceptujem,“ uviedol Marián Bulla.


Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
CRP
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood