Facebook Statistics

Schémy štátnej pomoci v roku 2014 - 2020

Schéma štátnej pomoci na platby poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe v znení Dodatku č. 3

14-05-2019

Číslo schémy v znení dodatku č.3: SA.63100 (2021/XA)

Číslo schémy v znení dodatku č. 2: SA.58749 (2020/XA)

Číslo schémy v znení dodatku č. 1: SA.55207

Číslo schémy: SA.54400(2019/XA)

Zverejnenie schémy: 14.05.2019

Trvanie schémy: 01.06.2021 – 30.06.2023

Dodatok č. 2 je účinný od 12.10.2020

Dodatok č. 3 k schéme je účinný od 01.06.2021

 

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood