Facebook Statistics
Značka Kvality

Schémy štátnej pomoci v roku 2014 - 2020

Schéma štátnej pomoci na platby poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe v znení Dodatku č. 5

14-05-2019

 

Číslo schémy v znení dodatku č.5: SA.109585

Číslo schémy v znení dodatku č.4: SA.107260

Číslo schémy v znení dodatku č.3: SA.63100 (2021/XA)

Číslo schémy v znení dodatku č. 2: SA.58749 (2020/XA)

Číslo schémy v znení dodatku č. 1: SA.55207

Číslo schémy: SA.54400(2019/XA)

Zverejnenie schémy: 14.05.2019

Trvanie schémy: 29.05.2019 – 30.06.2030

Dodatok č. 2 je účinný od 12.10.2020

Dodatok č. 3 k schéme je účinný od 01.06.2021

Dodatok č. 4 k schéme je účinný od 19.04.2023

Dodatok č. 5 k schéme je účinný od 07.09.2023

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood