Facebook Statistics

Salmonelóza a exotické zvieratá

26-09-2018

V informačnom letáku „Salmonelóza a exotické zvieratá“ sa dočítate, že človek môže ochorieť na salmonelózu nielen po požití kontaminovaných potravín, ale aj po kontakte s plazmi a obojživelníkmi. Ak ste chovateľom takýchto zvierat alebo s nimi prichádzate do styku, venujte mimoriadnu pozornosť v letáku vymenovaným preventívnym opatreniam.

Informačný leták vydal Národný kontaktný bod pre vedeckú a technickú spoluprácu s Európskym úradom pre bezpečnosť potravín (EFSA) ustanovený na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ktorého hlavným poslaním je chrániť zdravie obyvateľov SR a nevystavovať ich zdravotným rizikám, v spolupráci s odborníkmi z Národného referenčného centra pre salmonelózy Úradu verejného zdravotníctva SR.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Dotazník pre potravinárov
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood