Facebook Statistics

Aktuálne znenia

NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky č. 435/2022 Z. z.

12-12-2022
ktorým sa ustanovujú požiadavky na udržiavanie poľnohospodárskej plochy, aktívneho poľnohospodára a kondicionality

NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky č. 436/2022 Z. z.

12-12-2022
ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb

NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky č. 152/2013 Z. z.

12-12-2022
o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou prechodných vnútroštátnych platieb v znení neskorších predpisov

Novelizácie

NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky č. 437/2022 Z. z.

12-12-2022
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 152/2013 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou prechodných vnútroštátnych platieb v znení neskorších predpisov