Facebook Statistics
Značka Kvality

Režimy v záujme klímy, životného prostredia a dobrých životných podmienok zvierat (eko-schémy) podľa čl. 31 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2021/2115 sú intervencie priamych platieb v rámci I. piliera Spoločnej poľnohospodárskej politiky, zamerané na ochranu životného prostredia a klímy.

Eko-schémy budú v programovom období 2023 – 2027 poskytovať podporu poľnohospodárom, ktorí dodržiavajú stanovené poľnohospodárske postupy prospešné pre životné prostredie a klímu. Ide o platbu, ktorá má odmeňovať a motivovať poľnohospodárov k prijímaniu opatrení smerujúcich k udržateľnejšiemu hospodáreniu.

Účasť poľnohospodárov v tomto type intervencie je dobrovoľná. Členské štáty EÚ sú však povinné zahrnúť jednu alebo viacero eko-schém do svojich Strategických plánov SPP 2023 - 2027.

Slovenská republika bude implementovať dve eko-schémy: