Facebook Statistics
Značka Kvality

Spoločná poľnohospodárska politika 2023-2027

Rozbili sme gang, ktorý obchodoval s certifikátmi na export tovaru

17-02-2022

Nekompromisný boj s korupciou, ku ktorému sa po februárových voľbách 2020 zaviazala vláda SR, prináša najnovšie výsledky aj v agrorezorte. Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (MPRV SR) pod vedením ministra Samuela Vlčana sa v spolupráci s novým vedením Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho (ÚKSÚP) a orgánmi činnými v trestnom konaní (OČTK) podarilo odhaliť organizovanú zločineckú skupinu, ktorá roky profitovala na obchodovaní s certifikátmi potrebnými na vývoz biologického tovaru do krajín mimo EÚ.

Prvotné zistenia ukázali, že organizovaná zločinecká skupina pôsobila a obchodovala s rastlinolekárskymi osvedčeniami od roku 2008. Ide o doklady, ktoré sú potrebné pri vývoze rastlín a rastlinných produktov s cieľom zamedziť šírenie škodlivých organizmov. Pred ich udelením prebieha kontrola fytoinšpektormi, ktorý tovar skontrolujú a  následne rozhodnú o vydaní potrebných dokladov potrebných na vývoz biologického tovaru. Certifikačným orgánom na tieto účely v Slovenskej republike je ÚKSÚP.

Ako uviedol na tlačovej konferencii riaditeľ ÚKSÚP Ján Berceli, k odhaleniu gangu došlo po zmene vedenia. „Organizovaný gang profitoval na certifikátoch, ktorých cena je oproti okolitým krajinám nižšia. Čo je však mimoriadne závažné, kamióny s tovarom fyzicky ani neprechádzali územím SR a teda tovar nebol ani riadne úradne skontrolovaný,“ povedal Berceli. Zločinecká skupina svojim konaním okrem podvodu s certifikátmi ohrozila pri takomto prevoze rastlín bezpečnosť obyvateľov. Práve riadne vykonané úradné kontroly garantujú, že zásielka pri vývoze je bez výskytu škodcov a škodlivých látok. O kontrolách vedie ÚKSÚP a jeho inšpektori evidenciu a záznamy.

„Nový generálny riaditeľ ÚKSÚP-u bol kontaktovaný s ponukou na pokračovaní tohto „biznismodelu“. Vďaka jeho aktívnej spolupráci s OČTK bol páchateľ zadržaný pri odovzdávaní úplatku. Systém našich ľudí musí raz a navždy skončiť. Som rád, že čestnosť a slušnosť medzi štátnymi úradníkmi stále existuje a vďaka ich odhodlaniu a najmä odvahe spolupracovať s OČTK sa nám darí usvedčovať páchateľov, ktorí fungovali v zabehnutých korupčných schémach,“ uviedol minister Vlčan. Ročne išlo približne až o desať tisíc kamiónov a teda 10-tisíc takýchto fiktívne vystavených osvedčení na vývoz kvetov. „Predpokladom dobre fungujúceho štátu je, aby zákon a spravodlivosť platili pre každého rovnako, preto chcem oceniť z tohto miesta a aj povzbudiť všetkých slušných štátnych zamestnancov, aby sa nebáli rovnako postaviť nečestnosti, klientelizmu a korupcii, ktorú bývalé vlády zanechali na každom kroku,“ dodal Vlčan.

Agrorezort a ÚKSÚP, ale aj ďalšie rezortné organizácie MPRV SR budú naďalej aktívne spolupracovať a napomáhať OČTK pri odhaľovaní protizákonností, korupcie a klientelizmu.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood