Facebook Statistics

Podujatia

Rodinný výlet do Národného žrebčína v Topoľčiankach

27-08-2019

Národný žrebčín Topoľčianky Vás vo štvrtok 29. augusta 2019 srdečne pozýva stráviť príjemný rodinný výlet v Topoľčiankach. Návštevníkov čaká individuálna prehliadka historickej jazdiarne spojená s video prezentáciou Národného žrebčína ako aj možnosť prezrieť si historické koče a bričky.

V Zámockom parku môžete využiť možnosť previezť sa v koči ťahanom lipicanmi, plemenom koní, ktoré bolo vyprodukované pre potreby panovníckeho dvora a s obľubou na nich jazdievala aj cisárovná Sissi.  Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood