Tlačové správy

Regionálny deň

09-05-2007

Dňa 3. mája 2007 sa pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky uskutočnil 12. ročník Pinzgauského regionálneho dňa. Podujatie sa konalo ako súčasť Národnej výstavy hovädzieho dobytka.

Kvalita vystavovaných zvierat odzrkadľovala ťažkú chovateľskú prácu tohto, na na-šom území, ohrozeného plemena.

Podpora podujatí tohto druhu patrí medzi priority Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, spadajúce pod propagáciu chovu hospodárskych zvierat a výroby produktov živočíšneho pôvodu.

Jana Kaplanová
riaditeľka

9. 5. 2007

Ministerstvo pôdohospodárstva SR
odbor komunikácie a vzťahov s verejnosťou
Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
Tel.: 02 529 66 272, 529 66 311
e-mail: jana.kaplanova@land.gov.sk
www.mpsr.sk