Facebook Statistics
Značka Kvality

Sekcia lesnícka

Prvý odhad sezónnosti a početnosti výskytu Culicoides imicola a Culicoides obsoletus/Culicoides scoticus v Európe

01-03-2017

Culicoides imicola a C. obsoletus/C. scoticus sú v Európe považované za dôležité vektory na prenos katarálnej horúčky oviec a vírusu Schmallenberg. Sezónnosť a početnosť C.imicola a C.obsoletus/C.scoticus v Európe bola hodnotená na základe literatúry, odborných znalostí a modelovacej techniky detekcie začiatku a konca vektorovej sezóny. C.obsoletus/C.scoticus má veľký výskyt po celej Európe. Najpočetnejší výskyt je v období neskorej jari/skorého leta alebo jesene kedy je vhodná teplota a vlhkosť. Tento druh má schopnosť prezimovať v stajniach, napriek tomu že čísla takto prezimovaných jedincov sú nízke môžu byť príčinou prezimovania vírusu katarálnej horúčky oviec. Výskyt C.imicola je obmedzený na krajiny v okolí Stredozemného mora, predpokladá sa že v nižších množstvách a objavuje sa neskoro na jar, najpočetnejšie na jeseň.

Viac informácií nájdete na odkaze úradu EFSA: http://www.efsa.europa.eu/en/supporting/pub/1182e


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood