Tlačové správy

Prvé Lesnícke dni sa skončili

02-05-2007

Prvé celoslovenské Lesnícke dni (22.4. - 1.5.2007) dnes slávnostne ukončili v areáli Lesníckeho skanzenu vo Vydrovskej doline pri Čiernom Balogu. Počas desiatich dní lesníci na celom Slovensku uskutočnili širokú paletu rôznorodých podujatí, určených širokej verejnosti.

"Cítime zodpovednosť za stav a kvalitu lesov na Slovensku. Už viac ako dve storočia sú tieto predmetom cieľavedomej práce lesníkov. Vďaka tomu sa so 41-percentnou lesnatosťou územia radíme na popredné miesto v strednej Európe*. Verejnosť si často neuvedomuje, že bez odborného obhospodarovania lesov v krajine s tak vysokou hustotou osídlenia a tak intenzívnym dopadom ľudských aktivít na prírodu by stav lesov mohol byť kritický. Práve preto pociťujeme potrebu hovoriť o význame lesa pre kvalitu života", povedal Július Novotný, generálny riaditeľ Národného lesníckeho centra vo Zvolene.

"Lesnícke dni sme prijali ako výzvu osloviť predovšetkým mladú generáciu. Preto sme uskutočnili projekt Stromy poznania, v rámci ktorého sme spolu so žiakmi tisícky základných škôl na Slovensku vysadili v areáloch škôl päť tisíc sadeníc. Takto si každá zo zúčastnených škôl vytvorila svoje "miniarboretum", živú učebnú pomôcku", povedal Jozef Minďáš, generálny riaditeľ š.p. LESY SR.

Súčasťou lesníckych dní bolo aj otvorenie náučného chodníka Mestských lesov v Bratislave, Deň otvorených dverí v Národnom lesníckom centre, v Štátnych lesoch TANAPu, v Technickej univerzite vo Zvolene a v Strednej lesníckej škole v Banskej Štiavnici, súťaž Stromy našich lesov v Lesníckom a drevárskom múzeu vo Zvolene, obnovenie unikátneho vodného žľabu v Mestských lesoch Banská Bystrica, lesný karneval pre deti z materských a základných škôl z Jelšavy a okolia a desiatky rôznych podujatí, organizovaných lesníckymi firmami a inštitúciami na celom Slovensku.

Slávnostné ukončenie Lesníckych dní bolo zároveň otvorením novej, už piatej sezóny v Lesníckom skanzene. Toto unikátne múzeum pod holým nebom má ambíciu stať sa kultovým miestom slovenského lesníctva. Na 64 stanovištiach ponúka návštevníkom informácii o lese a práci lesníkov. Ročne ho navštívi približne 25 tisíc návštevníkov zo Slovenska, Čiech, Maďarska, Rakúska, Fínska, ale i Kórei a USA.

Lesnícke dni sa konali pod záštitou ministra pôdohospodárstva SR.


* Rakúsko 46,5 %, Česká republika 34 %, Poľsko 29,4 %, Maďarsko 19,9 % , Ukrajina 16,3 %.


Ministerstvo pôdohospodárstva SR
odbor komunikácie a vzťahov s verejnosťou
Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
Tel.: 02 59 266 272, tel./fax: 59 266 311
E-mail: jana.kaplanova@land.gov.sk
www.mpsr.sk
LESY SR, š.p.
Mgr. Peter Gogola, hovorca
Námestie SNP č.8, 975 66 Banská Bystrica
Tel.: +421 48 4344 278, Mob.: 0918 444 278
E-mail: Peter.Gogola@lesy.sk
www.lesy.sk