Facebook Statistics
Značka Kvality

Program pre stážistov na roky 2020 – 2021

09-12-2020

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) oznámil, že budúci stážisti v rámci programu pre stážistov „EFSA - Traineeship call 2020-2021“ (EFSA/NS/TR/2020) na roky 2020 – 2021 môžu podávať svoje prihlášky. Výzva na podávanie prihlášok je otvorená do 08. 01. 2021.

EFSA hľadá motivovaných mladých absolventov s rôznym vzdelaním či už z oblasti vedy, práva, komunikácie alebo podnikania, na podporu všetkých svojich útvarov. V rámci programu získajú stážisti bohaté skúsenosti z EFSA ako jednej z agentúr EÚ, budú sa zúčastňovať rôznych aktivít a podporovať významné projekty EFSA. Stáž bude trvať 12 mesiacov.

Ak máte záujem prispieť k budúcnosti vedy a hrať úlohu v pripravenosti EFSA na budúcnosť, zvážte túto príležitosť a/alebo šírte informáciu ďalej.

Viac informácií pre uchádzačov je dostupných na webovej stránke: EFSA - Traineeship call 2020-2021.

V prípade ďalších otázok, týkajúcich sa EFSA programu pre stážistov, sa je možné obrátiť na [email protected].

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood