Facebook Statistics
Značka Kvality

Príspevkové organizácie

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum

Adresa:
Hlohovecká 2,
951 41 Lužianky
poverená generálna riaditeľka: Ing. Mgr. Lucia Gocníková, PhD.
Tel: +421 37 6546 111, +421 37 6546 122 
Email: [email protected]
URL: http://www.nppc.sk/

Národné lesnícke centrum

Adresa:
T. G. Masaryka 22
960 92 Zvolen
generálny riaditeľ: Bc. Ing. Ľuboš Halvoň, PhD.
Tel: 045/5320316, 045/5314172
Fax: 045/5314192 
Email: [email protected]
URL: http://www.nlcsk.org/

Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov

Adresa:
Cesta pod Hradovou 13/a
041 77 Košice
Riaditeľ: MVDr. Jozef Pokorný   životopis
Tel: 055/7969111, 055/7969112
Fax: 055/7969166 
Email: [email protected]
URL: http://www.ivvl.sk/

Inštitút znalostného pôdohospodárstva a inovácií

Adresa:
Akademická 4
949 01 Nitra
poverená generálna riaditeľka: PaedDr. Dana Bierma, PhD.
Tel: 037/7910 111
Fax: 037/7910 111 
Email: [email protected]
URL: https://www.izpi.sk/

Múzeum vo Svätom Antone

Adresa:
Svätý Anton
969 72 Svätý Anton
Riaditeľ: Ing. Štefan Engel, PhD.   životopis
Tel: 045/6913932, 045/6921954, 0915 821 973
Fax: 045/6921955 
Email: [email protected]
URL: http://www.msa.sk

Štátny veterinárny a potravinový ústav

Adresa:
Jánoškova 1611/58
026 01 Dolný Kubín
Generálny riaditeľ: MVDr. Martin Mojžiš   životopis
Tel: +421 905430307, +421 43 5837102 
Email: [email protected]
URL: http://www.svpu.sk


Zrušené príspevkové organizácie

▪ Štátne lesy Tatranského národného parku

Adresa:
059 60 Tatranská Lomnica
Tel: 052/4780311, 052/4780350
Fax: 052/4780359 
Email:  
URL: http://www.lesytanap.sk/

Štátne lesy TANAP-u ako príspevková organizácia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR boli 31.3.2022 zrušené. Ich agendu od 1.4.2022 prebrala novovzniknutá Správa TANAP-u so sídlom v Tatranskej Lomnici, ktorej zriaďovateľom je Ministerstvo životného prostredia SR.

▪ Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy

Adresa:
Gagarinova 10
827 13 Bratislava 212
Tel: 02/48206901, 02/43420866
Fax: 02/43295487 
Email: [email protected]
URL: http://www.vupop.sk/

Príspevková organizácia bola k 31.12.2013 zrušená bez likvidácie splynutím do novozriadenej príspevkovej organizácie Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum so sídlom Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky, zriadenej k 01.01.2014, ako právneho nástupcu.

▪ Výskumný ústav potravinársky

Adresa:
Priemyselná 4
820 06 Bratislava 26
Tel: 02/55574622, 02/50237111
Fax: 02/55571417 
Email: [email protected]
URL: http://www.vup.sk/

Príspevková organizácia bola k 31.12.2013 zrušená bez likvidácie splynutím do novozriadenej príspevkovej organizácie Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum so sídlom Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky, zriadenej k 01.01.2014, ako právneho nástupcu.

▪ Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva

Adresa:
Trenčianska 55
824 80 Bratislava 26
Tel: 02/58243111, 02/53417428
Fax: 02/53416408 
Email: [email protected]
URL: http://www.vuepp.sk/

Príspevková organizácia bola k 31.12.2013 zrušená bez likvidácie splynutím do novozriadenej príspevkovej organizácie Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum so sídlom Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky, zriadenej k 01.01.2014, ako právneho nástupcu.

▪ Štátny veterinárny a potravinový ústav Dolný Kubín

Adresa:
Jánoškova 1611/58
026 01 Dolný Kubín
Tel: 043/5837111, 122, 129
Fax: 043/5868207  
Email: [email protected]
URL: http://www.svpudk.sk/

Príspevková organizácia bola k 31.12.2013 zrušená bez likvidácie splynutím do novozriadenej príspevkovej organizácie Štátny veterinárny a potravinový ústav so sídlom Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín, zriadenej k 01.01.2014, ako právneho nástupcu.

▪ Štátny veterinárny a potravinový ústav Bratislava

Adresa:
Botanická 15
842 52 Bratislava 4
Tel: 02/60258111, 02/60258112
Fax: 02/65427461 
Email: [email protected] [email protected]
URL: http://www.svuba.sk/

Príspevková organizácia bola k 31.12.2013 zrušená bez likvidácie splynutím do novozriadenej príspevkovej organizácie Štátny veterinárny a potravinový ústav so sídlom Jánoškova Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín, zriadenej k 01.01.2014, ako právneho nástupcu.

▪ Štátny veterinárny ústav Zvolen

Adresa:
Pod dráhami 918
960 86 Zvolen
Tel: 045/5320803, 045/5479718
Fax: 045/5332486 
Email: [email protected]
URL: http://www.svps.sk/zakladne_info/ustav_zv.asp

Príspevková organizácia bola k 31.12.2013 zrušená bez likvidácie splynutím do novozriadenej príspevkovej organizácie Štátny veterinárny a potravinový ústav so sídlom Jánoškova Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín, zriadenej k 01.01.2014, ako právneho nástupcu.

▪ Štátny veterinárny a potravinový ústav Košice

Adresa:
Hlinkova 1/A
043 65 Košice
Tel: 055/6330111-13, 055/6330194, 055/6337267, 055/6339293
Fax: 055/6330193 
Email: [email protected]
URL: http://www.svps.sk/zakladne_info/ustav_ke.asp

Príspevková organizácia bola k 31.12.2013 zrušená bez likvidácie splynutím do novozriadenej príspevkovej organizácie Štátny veterinárny a potravinový ústav so sídlom Jánoškova Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín, zriadenej k 01.01.2014, ako právneho nástupcu.

▪ Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky SKTC-106, Rovinka

Adresa:
900 41 Rovinka 346
Tel: 02/45980280-3, 02/45980905
Fax: 02/45980524 
Email: [email protected]
URL: http://www.tsup.sk

Príspevková organizácia bola k 31.12.2013 zrušená bez likvidácie splynutím do novozriadenej príspevkovej organizácie Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum so sídlom Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky, zriadenej k 01.01.2014, ako právneho nástupcu.

▪ Centrum výskumu rastlinnej výroby Piešťany

Adresa:
Bratislavská cesta 122
921 68 Piešťany
Tel: 033/7722311, 7722312
Fax: 033/7726306 
Email: [email protected]
URL: http://www.cvrv.sk

Príspevková organizácia bola k 31.12.2013 zrušená bez likvidácie splynutím do novozriadenej príspevkovej organizácie Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum so sídlom Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky, zriadenej k 01.01.2014, ako právneho nástupcu.

▪ Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra

Adresa:
Hlohovecká 2
951 41 Lužianky
Tel: ++421 37 6546 122, ++421 37 6546 121
Fax: ++421 37 6546 361 
Email: [email protected]
URL: http://www.cvzv.sk/

Príspevková organizácia bola k 31.12.2013 zrušená bez likvidácie splynutím do novozriadenej príspevkovej organizácie Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum so sídlom Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky, zriadenej k 01.01.2014, ako právneho nástupcu.

▪ Slovenské centrum poľnohospodárskeho výskumu

Adresa:
Hlohovská 2
949 92 Nitra
Tel: 037/6546122, 037/6546121
Fax: 037/6546361 
Email:  
URL: http://www.scpv.sk

Príspevková organizácia Slovenské centrum poľnohospodárskeho výskumu bola k 31.01.2009 zrušená rozdelením na právnych nástupcov – štátne príspevkové organizácie Centrum výskumu rastlinnej výroby Piešťany a Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra, zriadených k 01.02.2009

▪ Ústav vedecko-technických informácií pre pôdohospodárstvo

Adresa:
Samova 9
950 10 Nitra
Tel: 037/7721805
Fax: 037/7721742 
Email: [email protected]
URL: http://www.uvtip.sk/

Príspevková organizácia Ústav vedecko–technických informácií pre pôdohospodárstvo Nitra bola k 30.06.2008 zrušená bez právneho nástupcu

▪ Štátny plemenársky ústav Slovenskej republiky

Adresa:

 
Email:  
URL: 

Príspevková organizácia Štátny plemenársky ústav Slovenskej republiky bola k 31.12.2007 zrušená bez právneho nástupcu

▪ Agrokomplex-Výstavníctvo Nitra, štátny podnik

Adresa:
Výstavná 4
949 01 Nitra
Tel: 037/6572111-3
Fax: 037/7335859 
Email: [email protected]
URL: http://www.agrokomplex.sk/

Príspevková organizácia Agrokomplex – výstavníctvo Nitra bola k 31.12.2007 zrušená bez právneho nástupcu

▪ Štátny veterinárny a potravinový ústav Nitra

Adresa:

 
Email:  
URL: 

Príspevková organizácia Štátny veterinárny a potravinový ústav Nitra, zrušená k 30.09.2007, bola zlúčená 01.10.2007 s príspevkovou organizáciou - právnym nástupcom Štátnym veterinárnym a potravinovým ústavom Bratislava

▪ Štátny veterinárny a potravinový ústav Prešov

Adresa:

 
Email:  
URL: 

Príspevková organizácia Štátny veterinárny a potravinový ústav Prešov, zrušená k 31.05.2007, bola zlúčená 01.06.2007 s príspevkovou organizáciou - právnym nástupcom Štátnym veterinárnym a potravinovým ústavom v Dolnom Kubíne

▪ Intervenčná agentúra Bratislava

Adresa:

 
Email:  
URL: 

Príspevková organizácia Intervenčná agentúra Bratislava bola k 31.12.2006 zrušená bez právneho nástupcu

▪ Lesoprojekt Zvolen

Adresa:
Sokolská 2
960 52 Zvolen
Tel: ++421045/5202111
Fax: ++421045/5479506 
Email:  
URL: 

Príspevková organizácia Lesoprojekt Zvolen, zrušená k 31.12.2005, začlenená k 01.01.2006 do Národného lesníckeho centra Zvolen

▪ Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene

Adresa:
Nám. SNP 31
960 92 Zvolen
Tel: 045/5321886, 5320649
Fax: 045/5320649 
Email: [email protected]
URL: http://www.ldmzvolen.sk

Príspevková organizácia Lesnícke a drevárske múzeum Zvolen zrušená k 31.12.2005 bola začlenená k 01.01.2006 do Múzea vo Svätom Antone

▪ Výskumný ústav vinohradnícky a vinársky

Adresa:
Matúškova 25
831 01 Bratislava
 
Email:  
URL: 

Príspevková organizácia Výskumný ústav vinohradnícky a vinársky, zrušená k 31.12.2005, začlenená k 01.01.2006 do Slovenského centra poľnohospodárskeho výskumu Nitra

▪ Lesnícky výskumný ústav

Adresa:
T.G. Masaryka 22
960 92 Zvolen
Tel: 045/5320316
Fax: 045/5314192 
Email: [email protected]
URL: http://www.fris.sk

Príspevková organizácia Lesnícky výskumný ústav Zvolen, zrušená k 31.12.2005, začlenená k 01.01.2006 do Národného lesníckeho centra Zvolen

▪ Výskumný ústav živočíšnej výroby

Adresa:
Hlohovská 2
949 92 Nitra
Tel: ++421 37 7783 094, ++421 37 6546122
Fax: ++421 37 6546 361 
Email: [email protected]
URL: http://www.vuzv.sk

Príspevková organizácia Výskumný ústav živočíšnej výroby, zrušená k 31.12.2005, začlenená k 01.01.2006 do Slovenského centra poľnohospodárskeho výskumu Nitra

▪ Ústav pre výchovu a vzdelávanie pracovníkov lesného a vodného hospodárstva SR

Adresa:
Sokolská 19
960 50 Zvolen
Tel: 045/5330065
 
Email:  
URL: http://www.eduforest.sk/uvvplvh

Príspevková organizácia Ústav pre výchovu a vzdelávanie pracovníkov lesného a vodného hospodárstva SR, zrušená k 31.12.2005, začlenená k 01.01.2006 do Národného lesníckeho centra Zvolen

▪ Výskumný ústav rastlinnej výroby

Adresa:
Bratislavská cesta 122
921 68 Piešťany
 
Email:  
URL: http://www.vurv.sk

Príspevková organizácia Výskumný ústav rastlinnej výroby, zrušená k 31.12.2005, začlenená k 01.01.2006 do Slovenského centra poľnohospodárskeho výskumu Nitra

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood