Facebook Statistics
Značka Kvality

Príručka EFSA pre žiadateľov: hodnotenie enzýmov, prídavných látok alebo aróm v potravinách

29-03-2021

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) vydal príručku pre prípravu žiadostí o hodnotenie enzýmov, prídavných látok alebo aróm v potravinách.

Dokument poskytuje usmernenie pre žiadateľov o hodnotenie enzýmov, prídavných látok alebo aróm v potravináchktoré má hodnotiť EFSA.

Opisuje administratívne požiadavky na prípravu a online predloženie podpornej dokumentácie pri novej žiadosti o autorizáciu alebo pri zmene existujúcej autorizácie enzýmov, prídavných látok alebo aróm v potravinách (pre žiadosti predložené Európskej komisii od 27. 03. 2021).

Nariadením o transparentnosti sa zmenilo a doplnilo všeobecné potravinové právo, a to zavedením nových ustanovení vo fáze pred predložením žiadosti a v procese podávania žiadosti. Týka sa to všeobecného poradenstva pred podaním žiadosti, oznamovania informácií o štúdiách, (zadaných alebo vykonaných na podporu žiadosti), verejného zverejnenia nedôvernej verzie všetkých informácií predložených na podporu žiadosti a súvisiaceho rozhodovacieho procesu o dôvernosti či verejných konzultácií

Príručka popisuje postup a súvisiace časové harmonogramy vybavovania žiadostí o hodnotenie enzýmov, prídavných látok alebo aróm v potravinách, rôzne možnosti interakcie s EFSA a podporné iniciatívy dostupné od prípravy žiadosti (fáza pred predložením žiadosti), po prijatie a zverejnenie vedeckého stanoviska EFSA.​


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood