Facebook Statistics
Značka Kvality

Prenos SARS-CoV-2 v prostredí zariadení typu HoReCa

15-07-2020

horeca

Národný inštitút pre verejné zdravie a životné prostredie v Holandsku (RIVM) zverejnil výsledky svojho nového hodnotenia rizika. Týka sa posúdenia ciest prenosu, ktoré by mohli spôsobiť riziko prenosu SARS-CoV-2 v prostredí zariadení typu HoReCa.

Hodnotenie rizika uvádza, že presné riziko prenosu SARS-CoV-2 z osoby infikovanej COVID-19 na zdravého spotrebiteľa vo vzdialenosti 1,5 metra ešte nebolo vyčíslené. Preto nie je možné odhadnúť či iné možné cesty prenosu spôsobujú vyššie riziko prenosu aké je pri vzájomnej vzdialenosti ľudí 1,5 metra. V hodnotení rizika boli zmapované všetky ďalšie potenciálne cesty prenosu a tiež odhadnutý potenciál prenosu.

Hlavné závery hodnotenia rizika sú nasledovné:

  1. Možnosť, že človek bude exponovaný SARS-CoV-2 po napití sa z opláchnutého pohára, ktorý predtým použila infikovaná osoba, je reálna. Riziko expozície sa môže znížiť pridaním ďalšieho kroku k oplachovaniu skla (očistenie okraja pohára alkoholom) alebo umývaním pohárov v umývačke riadu.
  2. Do oplachovacej vody vstupuje nízky počet vírusov, ktoré sú následne v tejto vode „riedené“, ako aj inaktivované pôsobením mydla. Riziko prenosu kvapôčkami je v tomto prípade tak malé, že sa neodporúčajú žiadne ďalšie opatrenia.
  3. Koncentrácie infekčného SARS-CoV-2 v oplachovacej vode sú také nízke, že riziko expozície pri pití zo skla, ktoré je kontaminované krížovou kontamináciou z oplachovacej vody, je zanedbateľné.
  4. Pravdepodobnosť výskytu infekčného vírusu na tanieroch a príboroch umytých v umývačke riadu je veľmi nízka, takže použitie takýchto tanierov a príborov nevedie k riziku nákazy. Je však nevyhnutné zabrániť kontaminácii tanierov a príborov po umytí, aby sa minimalizovala možnosť prenosu vírusu. Na tento účel by sa mali prijať ďalšie opatrenia.

Správa o hodnotení rizika, vrátane zhrnutia v anglickom jazyku, je k dispozícii na webovej stránke Národného inštitútu pre verejné zdravie a životné prostredie v Holandsku (RIVM).


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood