Facebook Statistics

Prehľad vtáčej chrípky: máj - august 2018

02-10-2018

V období od 16. 5. - 15. 8. 2018 boli v Európe hlásené 3 výskyty vysokopatogénnej vtáčej chrípky (HPAI) A (H5N8) v chovoch hydiny a 3 výskyty HPAI A (H5N6) u voľne žijúceho vtáctva. V 3 členských štátoch boli hlásené 3 ohniská nízko patogénnej vtáčej chrípky (LPAI). V tomto období roka bolo u vtáctva zistených niekoľko prípadov HPAI a LPAI, čo je v súlade so sezónne očakávaným výskytom. K predmetnému dátumu nie sú žiadne dôkazy o tom, že by sa vírusmi HPAI A (H5N8) a A (H5N6), ktoré cirkulujú v Európe, nakazili ľudia. Riziko zoonotického prenosu na širokú verejnosť v Európe je veľmi nízke.

V spomínanom období bolo z Ruska hlásených niekoľko výskytov HPAI u hydiny. Prítomnosť vírusov A (H5N2) a A (H5N8) v časti Ruska je spojená s jesennými migračnými trasami voľne žijúceho vtáctva. Výskyt HPAI v Rusku vyvoláva obavy z možného zavlečenia a šírenia v EÚ prostredníctvom migrujúceho vtáctva.

V sledovanom období bolo v Afrike, Ázii a na Strednom východe pozorovaných niekoľko výskytov AI. Pravdepodobnosť zavlečenia AI z krajín mimo EÚ prostredníctvom divého vtáctva, najmä cez severovýchodnú cestu z Ruska, sa zvyšuje, keďže ich migrácia začne v najbližších týždňoch.

Nižšie teploty na jeseň a v zime môžu uľahčiť prežitie vírusu vtáčej chrípky, potenciálne zavlečeného do Európy, v prostredí. 

 Celú vedeckú správu nájdete na webovom sídle EFSA.


covid-19
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Dotazník pre potravinárov
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood