Facebook Statistics

Pracovná ponuka Ministerstva primárneho priemyslu Nový Zéland: Riaditeľ pre vedu a hodnotenie rizika

25-09-2018

Národný kontaktný bod SR pre vedeckú a technickú spoluprácu s EFSA si Vás dovoľuje informovať o zverejnení pracovnej ponuky Ministerstva primárneho priemyslu, Wellington City, Nový Zéland,  na pozíciu „Riaditeľ pre vedu a hodnotenie rizika“.

Hlavnou úlohou riaditeľa na tejto pozícii je riadenie najväčšej úradnej inštitúcie v oblasti bezpečnosti potravín a biologickej bezpečnosti. Jedná sa o prácu na plný úväzok. Celú špecifikáciu pracovného miesta  nájdete v tomto dokumente. Viac informácií o pozícii tiež získate na webovej stránke Ministerstva primárneho priemyslu, kde sa je o pracovnú pozíciu potrebné priamo uchádzať (termín je stanovený do 28. 10. 2018).

Vybraní uchádzači absolvujú pohovor na Novom Zélande, prípadne online pohovor.

Ak máte prípadné doplňujúce otázky, kontaktujte, prosím: nick.goddard@mpi.govt.nz.


covid-19
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Dotazník pre potravinárov
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood