Facebook Statistics
Značka Kvality

Vzdelávacie aktivity

POZVÁNKA na vzdelávacie aktivity IVVL

30-04-2015

Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov (IVVL) Vás pozýva na školenie  „Ochrana zvierat počas usmrcovania“,  modul A: Párnokopytníky a nepárnokopytníky, (č. akr. : 1570/2012/80/1) v zmysle Nariadenia vlády SR č.432/2012 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na ochranu zvierat počas usmrcovania, ktoré sa bude konať dňa 6. mája  2015, zasadačka RVPS SR, Jedľová  ul. 44, Žilina a dňa 4. júna  2015, aula ŠVPS SR, Botanická 17, Bratislava.

Bližšie informácie získate v priloženej pozvánke.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood