Facebook Statistics
Značka Kvality

Sekcia lesnícka

POZVÁNKA NA SEMINÁR

04-06-2012

Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov v Košiciach v spolupráci s Ústavom štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv v Nitre, Vás pozýva na jednodňový seminár zameraný na Zákon NR SR č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, určený pre veľkodistribútorov veterinárnych liekov

 

Miesto konania: Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická 4, 949 01 Nitra, miestnosť č.A 1
Dátum seminára:  22. júna 2012, začiatok o 10.00 h

 

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood