Facebook Statistics
Značka Kvality

Sekcia lesnícka

Pozvánka na seminár „Nové hrozby v oblasti zdravia rastlín“

06-03-2012

Národný kontaktný bod SR pre vedeckú a technickú spoluprácu s EFSA
si Vás dovoľuje pozvať na seminár

„Nové hrozby v oblasti  zdravia rastlín“

Seminár sa uskutoční dňa 28. marca  2012 od 9.00 hod. v Agroinštitúte š.p., Akademická 4, v Nitre
Seminár je pre záväzne prihlásených účastníkov bez  účastníckeho poplatku.

V prípade Vášho záujmu prosím zašlite do 9. marca 2012 vyplnený formulár - návratku mailom na adresu: [email protected] alebo poštou na adresu:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Odbor rastlinnej výroby
Ing. Katarína Beňovská
Dobrovičova 12
812 66 Bratislava
 

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood