Poverenie MP SR krajským pozemkvým úradom pre výkon verejného obstarávania služieb...

12-06-2008

súvisiacich s usporiadaním pozemkového vlastníctva podľa zákona č.229/1991 zb. v znení neskorších predpisov a zákona č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
650/2008-430

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)