Facebook Statistics
Značka Kvality

Potravinárske enzýmy: aktualizované vedecké usmernenie EFSA

03-11-2021

EFSA aktualizoval svoje vedecké usmernenie o predkladaní dokumentácie o potravinárskych enzýmoch na hodnotenie ich bezpečnosti.

Nový dokument, ktorý aktualizuje predchádzajúce usmernenie EFSA z roku 2009, zohľadňuje najnovší vedecký vývoj v rôznych oblastiach hodnotenia rizika potravinárskych enzýmov.

Zahŕňa najmä nové kritériá na charakterizáciu mikroorganizmov používaných pri ich výrobe, aktualizovanú metodiku odhadu expozície zo stravy a podmienky, za ktorých sa nevyžadujú toxikologické testy.

Usmernenie sa zverejňuje spolu so správou o výsledku verejnej konzultácie, ktorá sa uskutočnila začiatkom tohto roka, a súvisiacich činností zapojenia zainteresovaných strán.

Scientific Guidance for the submission of dossiers on Food Enzymes

Outcome of the public consultation and other activities to update the scientific guidance for the submission of dossiers on food enzymes


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood