Postup pri riešení reštitučných nárokov oprávnených osôb, ak pôvodné pozemky boli rozdelené v pozemkových reformách prídelcom (čiastkové poz.úpravy)

24-06-2008

Metodický pokyn č. 66/430/1994

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)