Poskytovanie údajov o BPEJ k Dohode ÚGKaK SR (3094/2003) a MP SR (10915/2003-430) o preberaní údajov o BPEJ zo dňa 10.10.2003

12-06-2008

Pokyn MP SR č. 1790/07-430

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)