Facebook Statistics

Sekcia lesnícka

Poskytovanie finančných prostriedkov za vypracovanie geometrických plánov a znaleckých posudkov podľa §21a ods.3 zákona o pôde

10-06-2008

Poskytovanie finančných prostriedkov za vypracovanie geometrických plánov a znaleckých posudkov podľa §21a ods.3 zákona o pôde a za vypracovanie zjednodušených rozdeľovacích plánov a vytýčenia pozemkov podľa §15 ods.2 zákona o pozemkových úpravách

Usmernenie MP SR č. 9-I/2000-430

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)