Facebook Statistics
Značka Kvality

Sekcia lesnícka

Pomoc expertov pri príprave Súhrnnej správy o zoonózach a alimentárnych nákazách v EÚ za rok 2016 – E.coli - STEC

08-03-2017

Úrad EFSA vypísal výzvu na tender v hodnote 30 000 € (NP/EFSA/BIOCONTAM/2017/04), prostredníctvom ktorej hľadajú expertnú pomoc pri príprave vedeckej správy o zoonózach za rok 2016 pre oblasť Shiga-toxín produkujúcej Escherichia coli (STEC). Úspešní účastníci tendru majú poskytnúť pomoc pri validácii dát, analýze a interpretácii dát o STEC, ktoré budú zaslané ČŠ a nečlenskými štátmi.

Konaktný e-mail: [email protected]

Termín na zapojenie sa do výzvy: 22.3.2017

Výzva na tender ako aj požiadavky na záujemcov sú dostupné na webovom sídle EFSA.

 


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood