Tlačové správy

Poľnohospodársky výbor Európskeho parlamentu odmietol návrh na zrušenie intervencie kukurice

20-04-2007

Dňa 12. apríla 2007 Komisia predložila do Poľnohospodárskeho výboru Európskeho parlamentu návrh na zrušenie intervencie v prípade kukurice. Pôvodný návrh Komisie bol založený na zrušení intervencií od hospodárskeho roka 2007/2008, pričom sa zakladal na údajoch z dvoch hospodárskych rokov - 2004/2005 a 2005/2006. Počas tohto obdobia intervenčné zásoby kukurice v štátoch EÚ 25 dosiahli 5,6 milióna ton, čo predstavuje 40% celkových intervenčných zásob. Väčšina týchto zásob (93%) sa nachádza v Maďarsku. Nemecké predsedníctvo však navrhlo kompromisný návrh, na základe ktorého mal byť systém zachovaný pre hospodárske roky 2007/2008 a 2008/2009, pričom by sa obmedzil objem intervenčných nákupov kukurice na úrovni Spoločenstva v určitej výške v roku 2007/2008, v nasledujúcom roku by sa tento objem znížil a od roku 2009/2010 by bola intervencia na úrovni 0 ton, čím by zostala zachovaná, ale nefunkčná.

Slovenská republika od začiatku nesúhlasila s návrhom na zrušenie intervencie kukurice. V tomto kontexte Ministerstvo pôdohospodárstva SR pozitívne vníma odmietnutie predmetného návrhu vo výbore Európskeho parlamentu pre poľnohospodárstvo. Ak bude táto pozícia potvrdená na plenárnom zasadnutí Európskeho parlamentu v dňoch 21. – 24. mája 2007, formálne stanovisko Európskeho parlamentu bude k dispozícii najskôr v júli, z čoho vyplýva, že Rada Európskej únie nebude môcť finalizovať formálne rozhodnutie pred začiatkom nového hospodárskeho roku 2007/2008.

19. apríl 2007

Ministerstvo pôdohospodárstva SR
odbor komunikácie a vzťahov s verejnosťou
Jana Kaplanová, riaditeľka
Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
Tel.: 02 59266 272, 02 59266 311
e-mail: jana.kaplanova@land.gov.sk
www.mpsr.sk