Aktuality

02/02/2016 | Zverejnenia žiadostí v OJ EÚ (námietkové konania) - január 2016

18/01/2016 | Uverejnenie žiadosti Slovenskej republiky o zápis názvu výrobku „LEVICKÝ SLAD“ ako chránené zemepisné označenie v Úradnom vestníku EÚ za účelom námietkového konania

Týmto uverejnením sa poskytuje právo vzniesť námietku proti žiadosti podľa článku 51 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012.

Dátum zverejnenia: 23.12.2015
Námietkové konanie do:  23.3.2016
Názov: „LEVICKÝ SLAD“
Označenie: CHZO
Prihlasujúca krajina: Slovenská republika
 
Opis:
Levický slad je pivovarský jačmenný slad svetlého plzenského typu, určený najmä pre výrobu piva. Pripravuje sa z vyšľachtených, certifikovaných odrôd sladovníckeho dvojradového jačmeňa, ktoré sa pestujú vo vymedzenej zemepisnej oblasti.
Dôležitými garantovanými parametrami Levického sladu sú:
a)   vlhkosť: maximálne 5 %;
b)   farba: maximálne 4,5 EBC;
c)   extrakt v sušine: minimálne 80 %;
d)   friabilita: minimálne 78,5 %.
Senzorické vlastnosti sladu sa majú podobať čistej sladovej vôni bez pachov, chuť má byť sladkastá a čistá. Farba jednotná svetlá bez zahnednutých špičiek. Vzhľadovo slad pripomína typ spracovaného jačmeňa.
 
Link na zverejnený JD: OJ 2015/C 433/05
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015XC1223(02)&from=SK

18/01/2016 | Zverejnenia žiadostí v OJ EÚ (námietkové konania) - december 2015

09/12/2015 | Uverejnenie údajov žiadosti o zmenu špecifikácie chránených označení (chránené označenie pôvodu, chránené zemepisné označenie, zaručená tradičná špecialita) poľnohospodárskych výrobkov a potravín – „Bratislavský rožok“ / “Pozsonyikifli“ (špecifikácia)

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky podľa čl. 49 ods. 3 a podľa čl. 26 nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1151/2012 z 21. novembra 2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny (Ú.v. EÚ L 343/1, 14.12.2012, na účely podávania námietok oprávnene dotknutých osôb, zverejňuje tieto údaje žiadosti o zmenu špecifikáciechránených označení (chránené označenie pôvodu, chránené zemepisné označenie, zaručená tradičná špecialita) poľnohospodárskych výrobkov a potravín:

„Bratislavský rožok“/„Pozsonyikifli“

zaručená tradičná špecialita

 

od združenia Cech pekárov a cukrárov Regiónu západného Slovenska

Názov: Cech pekárov a cukrárov Regiónu západného Slovenska

Adresa: M.R. Štefánika 10,902 01 Pezinok

E-mailová adresa: sekretariat@cechpekarov.sk

 

Námietky môžu oprávnené osoby podľa čl. 4 štatútu uplatniť do 60 dní od zverejnenia vo Vestníku Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.

01/12/2015 | Zverejnenia žiadostí v OJ EÚ (námietkové konania) - november 2015

27/11/2015 | Lovecká saláma

Uverejnenie údajov žiadosti o zmenu zápisu chránených označení (chránené označenie pôvodu, chránené zemepisné označenie, zaručená tradičná špecialita) poľnohospodárskych výrobkov a potravín –„Lovecký salám“/„Lovecká saláma“ (špecifikácia)

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky podľa čl. 26 ods. 2 a čl. 49 ods. 3 nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1151/2012 z 21. novembra 2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny(Ú.v. EÚ L 343/1, 14.12.2012), na účely podávania námietok oprávnene dotknutých osôb, zverejňuje tieto údaje žiadosti o zmenu zápisu chránených označení (chránené označenie pôvodu, chránené zemepisné označenie, zaručená tradičná špecialita) poľnohospodárskych výrobkov a potravín:

„Lovecký salám“/„Lovecká saláma“

zaručená tradičná špecialita

 

od združenia Zväz spracovateľov mäsa

Názov: Zväz spracovateľov mäsa
Adresa: Digital park II, Einsteinova 23,851 01 Bratislava
E-mailová adresa: slovmaso@slovmaso.sk

Námietky môžu oprávnené osoby podávať do 11.12.2015.

27/11/2015 | Špekačky

Uverejnenie údajov žiadosti o zmenu zápisu chránených označení (chránené označenie pôvodu, chránené zemepisné označenie, zaručená tradičná špecialita) poľnohospodárskych výrobkov a potravín –„Špekáčky“/„Špekačky“ (špecifikácia)

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky podľa čl. 26 ods. 2 a čl. 49 ods. 3 nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1151/2012 z 21. novembra 2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny (Ú.v. EÚ L 343/1, 14.12.2012), na účely podávania námietok oprávnene dotknutých osôb, zverejňuje tieto údaje žiadosti o zmenu zápisu chránených označení (chránené označenie pôvodu, chránené zemepisné označenie, zaručená tradičná špecialita) poľnohospodárskych výrobkov a potravín:

„Špekáčky“/„Špekačky“

zaručená tradičná špecialita

 

od združenia Zväz spracovateľov mäsa

Názov: Zväz spracovateľov mäsa
Adresa: Digital park II, Einsteinova 23,851 01 Bratislava
E-mailová adresa: slovmaso@slovmaso.sk

Námietky môžu oprávnené osoby podávať do 11.12.2015.

04/11/2015 | Zverejnenia žiadostí v OJ EÚ (námietkové konania) - október 2015

05/10/2015 | Zverejnenia žiadostí v OJ EÚ (námietkové konania) - september 2015

04/10/2015 | Zverejnenia žiadostí v OJ EÚ (námietkové konania) - august 2015