Facebook Statistics
Značka Kvality

300 SEKCIA ROZPOČTU A FINANCOVANIA

Lillian Šánerová, Ing.
poverená vykonávaním funkcie generálnej riaditeľky
Telefón: 59266-254

Jana Mašková
asistentka
Telefón: 59266-253

310 Odbor riadenia poľnohospodárskych fondov EÚ

Dagmar Moravčíková, Ing.
pov. vykonávaním funkcie riaditeľky
Telefón: 59266-218

Ivana Ďuračková, Ing.
Telefón: 59266-489

Katarína Krásna, Mgr.
Telefón: 59266-220

Jozef Oravec, Ing.
Telefón: 59266-219

Andrea Šutvayová, Mgr.
Telefón: 59266-493

Zuzana Tulejová, Ing.
Telefón: 59266-227

320 Odbor rozpočtu a záverečného účtu

Lillian Šánerová, Ing.
riaditeľka odboru
Telefón: 59266-225

Hilda Baránková
sekretárka riaditeľky odboru
Telefón: 59266-224

321 Oddelenie rozpočtu

Marianna Molnárová, Ing.
pov. vyk. funkcie vedúcej oddelenia
Telefón: 59266-210

Viera Bendlová, Ing.
Telefón: 59266-212

Lenka Denková, Ing.
Telefón: 59266-704

Zuzana Hanulová, Mgr.
Telefón: 59266-703

Dagmar Krajanová, Ing.
Telefón: 59266-211

Eva Prievalská, Ing.
Telefón: 59266-707

Mária Vörösová, Ing.
Telefón: 59266-701

322 Oddelenie kontrolingu

Zuzana Igazová, Ing.
pov. vyk. funkcie vedúcej oddelenia
Telefón: 59266-702

Lucia Lavrenčíková, Ing.
Telefón: 59266-338

330 Finančný odbor

Viera Mrvová, Mgr.
riaditeľka odboru
Telefón: 59266-139

Ľubica Vaniherová
sekretárka riaditeľky odboru
Telefón: 59266-138

Pokladnica
Telefón: 59266-164

Miriam Cziráková, Mgr.
Telefón: 59266-463

Viera Dvořáková
Telefón: 59266-149

Božena Hirková
Telefón: 59266-155

Denisa Horváthová
Telefón: 59266-150

Dana Pešková
Telefón: 59266-154

Renáta Rekeňová
Telefón: 59266-153

Anna Smolíková, Ing.
Telefón: 59266-358

Mária Šarmírová, Ing.
Telefón: 59266-535

Marta Ševčíková
Telefón: 59266-152

Zuzana Švaňová
Telefón: 59266-109

Veronika Vániková, Ing.
Telefón: 59266-148

340 Odbor štátnych podpôr a technickej pomoci programov EÚ

Peter Bajtoš, Ing.
riaditeľ odboru
Telefón: 59266-316

Martin Barta, Ing.
Telefón: 59266-479

Martina Červeňová, Bc.
Telefón: 59266-321

Anna Dérerová, Ing.
Telefón: 59266-238

Ivona Ďuričová, Ing.
Telefón: 59266-334

Marek Galinski, Ing.
Telefón: 59266-313

Jitka Hudáková, Ing.
Telefón: 59266-315

Oľga Karasová, Ing.
Telefón: 59266-228

Jana Kmeťová, Mgr.
Telefón: 59266-312

Martina Oremusová, Ing.
Telefón: 59266-464

Natália Števčeková, Mgr.
Telefón: 59266-362

350 Odbor finančných nástrojov

Zsolt Nyitrai, Ing.
pov. vykonávaním funkcie riaditeľa
Telefón: 59266-268

Andrej Krasňanský, Ing.
Telefón: 59266-275

Andrea Ružinská, Ing.
Telefón: 59266-266