Facebook Statistics
Značka Kvality

Zákony, nariadenia, vyhlášky, výnosy, opatrenie

Podľa Značky kvality SK sa orientuje stále viac obchodníkov i kupujúcich

03-12-2013

Trnava, 3. decembra 2013 – Viac ako deväť rokov majú slovenskí výrobcovia možnosť uchádzať sa o označenie Značka kvality SK a Značka kvality SK GOLD.

Logo Značka kvality SK môže teraz využívať 85 slovenských producentov na 625 potravinárskych výrobkoch. Národný program podpory poľnohospodárskych produktov a potravín vznikol v roku 2004 a jeho hlavnou úlohou je zviditeľniť kvalitné domáce výrobky. Štát zavedením Značky kvality SK okrem iného reagoval na vstup Slovenska do Európskej únie a zvýšený tlak zahraničných potravinárskych výrobkov na domácich producentov. Pre tých je stále väčšou pomocou pri ceste na trh, viacerí ju považujú za konkurenčnú výhodu. A prevažuje názor, že sa podľa nej rozhoduje stále viac konečných spotrebiteľov.

Značku kvality SK môže získať slovenský výrobca len za podmienky, že produkt, na ktorý ju žiada obsahuje 75 percent suroviny zo Slovenska a všetky fázy výrobného procesu (s výnimkou surovín z dovozu), sa robia v SR. Prirodzenou podmienkou je, že pri výrobe sa dodrží deklarovaný technologický postup a produkt spĺňa parametre kvality a bezpečnosti potravín. O udelení Značky kvality SK rozhoduje odborná komisia, akosť a bezpečnosť kontroluje Štátna veterinárna a potravinová správa SR. „Značku SK by sme mali mať ako slovenskú vlajkovú loď kvality potravín,“ hovorí Peter Siekel, riaditeľ Výskumného ústavu potravinárskeho. A dodáva, že túto značku si zaslúži minimálne 75 percent slovenských potravín. „So Značkou kvality SK budeme pracovať aj ďalej, je to pre nás svojim spôsobom ikona,“ zdôrazňuje generálna riaditeľka Sekcie potravinárstva a obchodu tohto rezortu Zuzana Nouzovská.

Produkty, ktoré majú nadštandardnú kvalitu a prevyšujú porovnateľné produkty na trhu, môžu získať Značku kvality SK GOLD a majú právo používať zlaté logo značky. Teraz môže byť Značkou kvality SK GOLD označovať svoje produkty 45 výrobcov.

Podľa Jozefa Barátha, marketingového riaditeľa výrobcu olejov Búšlak Oil Dunajský Klátov cítiť v poslednej dobe stále väčší zájem odberateľov o slovenské výrobky, takže Značku kvality na svojich výrobkoch chceli mať aj preto, že to považujú za konkurenčnú výhodu. Tí informovanější spotrebitelia podľa neho venujú stále viac pozornosti údajom o pôvode výrobku a Značku kvality SK považujú za garanciu slovenského pôvodu. „Naše výrobky – za studena lisované bio a konvenčné slnečnicové oleje – sú technológiou výroby na slovenskom trhu výnimočné,“ hovorí tento manažer. A dodáva, že cez Značku kvality SK chceli okrem iného poukázať na ich výhody.

Podľa názoru Mária Hegedüsa, výkonného riaditeľa vinárskej spoločnosti Pereg však pozná úlohu a význam tohto označenia len málo spotrebiteľov. Dodáva, že ľudia nevedia dosť o tom, aké kritériá musí výrobca spĺňať na to, aby Značku kvality SK získal. Podľa neho sa nedá jednoznačne tvrdiť, že by právo používať ju bolo determinantom konkurenčnej výhody, ale v určitých prípadoch je dobrým oporným bodom – odrazovým mostíkom pre prezentáciu produktu.

Vedúca obchodného úseku senickej akciovky Syráreň Havran Blanka Praskačová hovorí, že podľa ich skúseností právo používať Značku kvality SK na výrobkoch firmy zohráva rolu pri rokovaniach s obchodnými partnermi. Okrem garancie kvality podľa nej zdôrazňuje aj slovenský pôvod, čo má v prebiehajúcej kampani na podporu predaja slovenských výrobkov dôležitú úlohu. A podľa jej slov si toto označenie všímajú aj koneční odberatelia. „Z roka na rok sa zvyšuje množstvo zákazníkov, ktorí spoznávajú naše výrobky pod značkou Záhorácky syr Havran a podľa môjho názoru pri tom zohráva významnú úlohu aj označenie týchto výrobkov logom Značka kvality SK,“ hovorí B. Praskačová. Zdôrazňuje, že sa touto značkou firma snaží tiež odlíšiť od množstva výrobkov, ktoré sa na Slovensko dovážajú.

Podobné motívy v súvislosti so Značkou kvality SK spomína za Poľnohospodárske družstvo Hlohovec vedúci jeho bitúnku s výrobou František Pállay. Za jeden z hlavných dôvodov prečo sa o ňu uchádzali považuje fakt, že chceli prezentovať svoje mäsové výrobky ako čisto slovenské. Podľa neho zákazníci reagujú na informácie o nekvalitných dovážaných potravinách okrem iného aj tak, že hľadajú a kupujú potraviny označené Značkou kvality SK.

Značka kvality SK má od začiatku tohtoročného leta vlastnú facebookovú stránku. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR touto formou udržuje užší kontakt s komunitou, ktorá sa viac ako iné skupiny obyvateľov zaujíma o kvalitné potraviny. Na sociálnej sieti rezort okrem iného vysvetľuje ciele Značky kvality SK, propaguje výrobcov, ktorí získali a pomáha tým producentom, ktorí si sa o ňu chcú uchádzať.

Fanpage Značky kvality SK nájdete tu: www.facebook.com/znackakvality.sk

Viac informácií ponúka www.znackakvality.sk a www.kvalitazoslovenska.sk.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood