Facebook Statistics

Platforma pre alternatívne metódy testovania na zvieratách zasadla online

12-01-2021

Slovenská národná platforma 3Rs (SNP 3Rs) je neformálnym zoskupením, ktoré združuje expertov a expertky, ako aj záujemcov a záujemkyne o alternatívne metódy testovania na zvieratách. Bola založená v roku 2018 pod záštitou Slovenskej toxikologickej spoločnosti SETOX a úzko spolupracuje s Národným kontaktným bodom siete PARERE.

Kvôli nepriaznivej epidemiologickej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19 sa konalo zasadnutie SNP 3Rs online. Tesne pred sviatkami (22. 12. 2020) si experti a expertky vymenili informácie o novinkách v oblasti alternatívnych metód.

Diskutovalo sa o aktivitách SNP 3Rs, o dotazníku pre vysoké školy, ktorý zmapuje situáciu s výukou alternatívnych metód na Slovensku, ale aj o novej nominácii slovenského laboratória do siete EU-NETVAL či o pripravovaných podujatiach, vrátane medzinárodného sympózia "Dissemination and implementation of the OECD in vitro and in silico methods applicable to the safety and risk assessment of the chemicals, food, and feed”, ktoré sa uskutoční 24. - 25. 05. 2021 v Bratislave.

Viac informácií k jednotlivým bodom nájdete v zápise zo zasadnutia v prílohe.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


covid-19
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Dotazník pre potravinárov
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood