Facebook Statistics
Značka Kvality

Platforma pre alternatívne metódy testovania na zvieratách zasadla online

12-01-2021

Slovenská národná platforma 3Rs (SNP 3Rs) je neformálnym zoskupením, ktoré združuje expertov a expertky, ako aj záujemcov a záujemkyne o alternatívne metódy testovania na zvieratách. Bola založená v roku 2018 pod záštitou Slovenskej toxikologickej spoločnosti SETOX a úzko spolupracuje s Národným kontaktným bodom siete PARERE.

Kvôli nepriaznivej epidemiologickej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19 sa konalo zasadnutie SNP 3Rs online. Tesne pred sviatkami (22. 12. 2020) si experti a expertky vymenili informácie o novinkách v oblasti alternatívnych metód.

Diskutovalo sa o aktivitách SNP 3Rs, o dotazníku pre vysoké školy, ktorý zmapuje situáciu s výukou alternatívnych metód na Slovensku, ale aj o novej nominácii slovenského laboratória do siete EU-NETVAL či o pripravovaných podujatiach, vrátane medzinárodného sympózia "Dissemination and implementation of the OECD in vitro and in silico methods applicable to the safety and risk assessment of the chemicals, food, and feed”, ktoré sa uskutoční 24. - 25. 05. 2021 v Bratislave.

Viac informácií k jednotlivým bodom nájdete v zápise zo zasadnutia v prílohe.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood