Facebook Statistics
Značka Kvality

Písomné vyzvanie na predloženie žiadostí o NFP na podporu existujúcich SO pre IROP pri implementácii REACT-EÚ pre žiadateľov Mesto Košice, Mesto Prešov, Mesto Nitra, Hlavné mesto SR Bratislava, Košický samosprávny kraj, Prešovský samosprávny kraj, Žilinský samosprávny kraj, Nitriansky samosprávny kraj, Trenčiansky samosprávny kraj, Trnavský samosprávny kraj a Bratislavský samosprávny kraj č. IROP-PO8-SC82-2021-89

21-12-2021

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)