Facebook Statistics
Preskočiť na obsah...

Výberové konanie

Oznámenie výsledku výberového konania

14-05-2018

Na základe ustanovenia §19a zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov oznamujeme výsledok výberového konania na funkciu riaditeľa štátneho podniku Závodisko, š. p., ktoré sa konalo 10. mája 2018.

Výberového konania na obsadzovanú funkciu riaditeľa štátneho podniku Závodisko, š. p. sa zúčastnili dvaja pozvaní uchádzači – Ing. Ján Valtíny a Ing. Tomáš Zajac. V rámci kritérií výberu uchádzačov sa výberová komisia dohodla, že pre úspešnosť kandidáta je potrebné dosiahnuť minimálne 85 % bodového hodnotenia (za písomnú a ústnu časť výberového konania spolu), čo predstavuje získanie min. 124 bodov jednotlivými uchádzačmi. Výberová komisia v rámci výberového procesu uskutočneného formou písomného odborného testu, prezentácie stratégie rozvoja štátneho podniku a osobného pohovoru s uchádzačmi, overila ich odborné znalosti,  manažérske schopnosti, ako aj všeobecný prehľad a na základe zhodnotenia výsledkov výberová komisia konštatuje nasledovné:

Ing. Ján Valtíny splnil predpoklady, kritériá a požiadavky zverejnené vo vyhlásení výberového konania a v celkovom hodnotení dosiahol spolu 83 bodov (za písomnú a ústnu časť spolu).

Ing. Tomáš Zajac splnil predpoklady, kritériá a požiadavky zverejnené vo vyhlásení výberového konania a v celkovom hodnotení dosiahol spolu 139 bodov (za písomnú a ústnu časť spolu).

Výberová komisia zároveň zverejnila poradie úspešných uchádzačov:

  1. Ing. Tomáš Zajac

Druhý uchádzač nedosiahol v bodovom hodnotení 85% a skončil neúspešne.

Výberová komisia na základe výsledkov výberového konania navrhuje podpredsedníčke vlády a ministerke pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky vymenovať Ing. Tomáša Zajaca do funkcie riaditeľa Závodisko, š. p. v Bratislave.