Facebook Statistics
Preskočiť na obsah...

Výberové konanie

Oznámenie výsledku výberového konania

28-03-2018

Na základe ustanovenia § 5 ods. 6 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, oznamujeme výsledok výberového konania na funkciu generálneho riaditeľa príspevkovej organizácie Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Lužianky, ktoré sa uskutočnilo 28. marca 2018.

Výberového konania na obsadzovanú funkciu generálneho riaditeľa príspevkovej organizácie Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Lužianky, sa zúčastnil jeden pozvaný uchádzač. Výberová komisia v rámci výberového procesu uskutočneného formou osobného pohovoru s uchádzačom, overila jeho odborné znalosti,  manažérske schopnosti a všeobecný prehľad a na základe zhodnotenia výsledkov konštatuje, že Ing. Zuzana Nouzovská dosiahla spolu 125 bodov a umiestnila sa na 1. mieste v poradí. Na základe výsledkov výberová komisia navrhuje Ing. Zuzanu Nouzovskú vymenovať za riaditeľa príspevkovej organizácie Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Lužianky.