Facebook Statistics

Výberové konanie

Oznámenie výsledku výberového konania

01-10-2008

Na základe ustanovenia § 19a zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov oznamujeme výsledok výberového konania, ktoré sa konalo 30. 09. 2008  na funkciu riaditeľa Agroinštitútu Nitra, štátny podnik.

Výberového konania na funkciu riaditeľa Agroinštitútu Nitra, štátny podnik sa zúčastnili dvaja uchádzači: Prof. Dr. Ing. Imrich Okenka, PhD. a Ing. Marian Baus.

V poradí úspešných uchádzačov sa umiestnil podľa bodového hodnotenia na 1. mieste Prof. Dr. Ing. Imrich Okenka, PhD. Do funkcie riaditeľa Agroinštitútu Nitra, štátny podnik, bude dňom 1. októbra 2008 vymenovaný Prof. Dr. Ing. Imrich Okenka, PhD.


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood