Facebook Statistics
Značka Kvality

Sekcia lesnícka

Oznámenie výsledku výberového konania

15-02-2017

Na základe ustanovenia §19a zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov oznamujeme výsledok výberového konania na funkciu riaditeľa štátneho podniku Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p., ktoré sa konalo 14. februára 2017.

Výberového konania na obsadzovanú funkciu riaditeľa štátneho podniku Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p. sa z dvoch prihlásených zúčastnil jeden uchádzač. Výberová komisia v rámci výberového procesu uskutočneného formou odborného testu, prezentáciou stratégie rozvoja štátneho podniku a formou osobného pohovoru s uchádzačom, overila odborné znalosti,  manažérske schopnosti a všeobecný prehľad uchádzača a na základe zhodnotenia výsledkov určila, že na 1. mieste sa  umiestnil pán Ing. Peter Šiška a bol výberovou komisiou vybratý na túto funkciu.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood