Facebook Statistics

Výberové konanie

Oznámenie výsledku výberového konania na funkciu dvoch členov dozornej rady Národný žrebčín „Topoľčianky“ štátny podnik

24-11-2020

Na základe ustanovenia § 19a zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov, oznamujeme výsledok výberového konania na funkciu dvoch členov dozornej rady Národný žrebčín „Topoľčianky" štátny podnik, ktoré sa konalo 23. novembra 2020.

Do výberového konania na obsadzovanú funkciu členov dozornej rady Národný žrebčín „Topoľčianky" štátny podnik sa v stanovenej lehote prihlásil iba jeden uchádzač a to: JUDr. Jozef Greguš, PhD., LL.M., ktorý sa výberového konania nezúčastnil. Výberová komisia na základe uvedených skutočností konštatuje, že výberové konanie na funkciu členov dozornej rady Národný žrebčín „Topoľčianky" štátny podnik je neúspešné a zakladateľ vyhlási nové výberové konanie.


Hľadáme šéfa PPA
Forest Europe
Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood