Facebook Statistics

Výberové konanie

Oznámenie výsledkov výberového konania

04-12-2008

Na základe ustanovenia § 19a zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov oznamujeme výsledky výberových konaní, ktoré sa konali 02. 12. 2008.

Výberového konania na funkciu predsedu dozornej rady Závodisko, š. p. Bratislava sa zúčastnili dvaja uchádzači: Ing. Ľubomír Partika a Ing. Zdeno Malík.
V poradí úspešných uchádzačov sa umiestnil podľa bodového hodnotenia na 1. mieste Ing. Ľubomír Partika. Do funkcie predsedu dozornej rady Závodisko, š. p. Bratislava, bude dňom 5. decembra 2008 vymenovaný Ing. Ľubomír Partika.

Výberového konania na funkciu dvoch členov dozornej rady Závodisko, š. p. Bratislava sa zúčastnili traja uchádzači:  Ing. Zdeno Malík, Doc. Ing. Marko Halo, PhD. a Ing. Peter Juhász.
V poradí úspešných uchádzačov sa umiestnil podľa bodového hodnotenia na 1. mieste Doc. Ing. Marko Halo, PhD., na 2. mieste Ing. Peter Juhász. Do funkcie člena dozornej rady Závodisko, š. p. Bratislava, bude dňom 5. decembra 2008 vymenovaný Doc. Ing. Marko Halo, PhD. a Ing. Peter Juhász.

Výberového konania na funkciu člena dozornej rady Národný žrebčín Topoľčianky, š. p. sa zúčastnili traja uchádzači:  Ing. Gejza Dako, Ing. Miroslav Pakši a JUDr. Jaroslav Puškáč.
V poradí úspešných uchádzačov sa umiestnil podľa bodového hodnotenia na 1. mieste  JUDr. Jaroslav Puškáč. Do funkcie člena dozornej rady Národný žrebčín Topoľčianky, štátny podnik, bude dňom 5. decembra 2008 vymenovaný JUDr. Jaroslav Puškáč.

Výberového konania na funkciu predsedu dozornej rady Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p.sa zúčastnili štyria uchádzači: Ing. Štefan Karaščák, Ing. Peter Kodaj, Ing. Juraj Krišta a Ing. Marián Ondrejčák.
V poradí úspešných uchádzačov sa umiestnil podľa bodového hodnotenia na 1. mieste Ing. Marián Ondrejčák. Do funkcie predsedu dozornej rady Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p.  bude dňom 5. decembra 2008 vymenovaný Ing. Marián Ondrejčák.