Facebook Statistics
Značka Kvality

Oznam

23-03-2012

Na základe Úpravy č. 1 rozhodnutia o rozpise limitov v roku 2012 bol limit finančných prostriedkov určených na chránený chov plemien koní pre Národný žrebčín „Topoľčianky“, štátny podnik, upravený na sumu 1 333 000 eur.“


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood