Facebook Statistics
Značka Kvality

Oznam

14-03-2016

Na hlavnej stránke ministerstva v časti PODPORA EXPORTU bol dňa 14.3.2016 zverejnený Dotazník o skúsenostiach s využívaním proexportných nástrojov spolu so zoznamom opatrení a nástrojov na podporu exportu. Ide o zahájenie ankety Ministerstva hospodárstva SR a Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO), ktorá je cielená na slovenské firmy za účelom získania spätnej väzby, námetov a požiadaviek podnikateľov v oblasti podpory exportu. Anketa je výstupom Pracovnej skupiny pre stratégiu vonkajších ekonomických vzťahov SR na obdobie 2014-2020, ktorá bola  predložená ako informatívny materiál na rokovanie Rady vlády SR na podporu exportu a investícii dňa 17. februára 2016. Uzávierka ankety je dňa 10. apríla 2016. Prípadný záujem zapojenia sa podnikateľov z oblasti obchodu s poľnohospodárskymi a potravinárskymi výrobkami do ankety oznámte zaslaním vyplneného dotazníka aj na ministerstvo na adresu : [email protected]

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood