Facebook Statistics

Oxid titaničitý: sa už nepovažuje za bezpečný, ak sa používa ako kŕmna aditívna látka

30-06-2021

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) zverejnil svoje hodnotenie bezpečnosti oxidu titaničitého (TiO2) ako kŕmnej doplnkovej látky. 

Odborníci (z vedeckého panelu FEEDAP EFSA) dospeli k záveru, že oxid titaničitý už nemožno považovať za bezpečný, ak sa používa ako prísada do krmiva pre zvieratá. Hodnotenie nadväzuje na záver, ku ktorému dospel vedecký panel EFSA pre prísady do potravín a dochucovadlá (Panel on Food Additives and Flavourings - FAF), že tú istú zlúčeninu už nemožno považovať za bezpečnú, ak sa používa ako prídavná látka v potravinách.

Viac informácií nájdete na web sídle EFSA.

Na žiadosť Európskej komisie bol úrad EFSA požiadaný, aby vydal vedecké stanovisko k bezpečnosti a účinnosti oxidu titaničitého (TiO2) pre všetky druhy zvierat.

TiO2 sa používa ako senzorická prísada (funkčná skupina: farbivá) zložiek, ktoré dodávajú alebo obnovujú farbu v krmivách. Špecifikácia pre TiO2 ako prísada do krmiva zodpovedá špecifikáciám TiO2 používaného ako prísada do potravín.

Panel EFSA pre potravinárske prídavné látky a aromatické látky (FAF) dospel k záveru, že TiO2 (E171) sa už nemôže považovať za bezpečný, ak sa používa ako prídavná látka v potravinách. Vedecký panel EFSA FEEDAP podporuje tento záver a domnieva sa, že sa vzťahuje aj na TiO2 ako doplnkovú látku pre všetky druhy zvierat. Častice TiO2 sa môžu hromadiť v tele kvôli ich dlhému polčasu rozpadu.

Panel FEEDAP nemohol vylúčiť obavy spojené s genotoxicitou, ktorou je schopnosť látky poškodiť DNA, genetický materiál buniek.

Kontakty pre médiá:

EFSA Media Relations Office
Tel.: +39 0521 036 149
E-mail: Press@efsa.europa.eu

​AskAQuestion Service

Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
CRP
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Dotazník pre potravinárov
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood