Facebook Statistics
Značka Kvality

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2022

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2022 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
802506 Beluša Púchov 37,99
811432 Dohňany Púchov 17,20
811521 Dolná Breznica Púchov 26,62 *
812013 Dolné Kočkovce Púchov 36,92
830917 Dubková Púchov 8,86
816400 Hloža-Podhorie Púchov 38,83
817007 Horenice Púchov 29,17
817163 Horná Breznica Púchov 20,00
850501 Horné Kočkovce Púchov 18,99
818551 Horovce Púchov 26,26
818712 Hoštiná Púchov 36,90 *
817023 Hôrka Púchov 26,70
821161 Ihrište Púchov 25,00
830151 Kvašov Púchov 21,28
830950 Lazy pod Makytou Púchov 8,71
831051 Lednica Púchov 22,04 *
831077 Lednické Rovne Púchov 71,50 *
834483 Lysá pod Makytou Púchov 9,90
834211 Lúky Púchov 10,63
817015 Medné Púchov 26,35
836753 Mestečko Púchov 14,11
838217 Mojtín Púchov 16,44
838535 Mostište Púchov 8,49
839884 Nimnica Púchov 53,30 *
841234 Nosice Púchov 43,01
850462 Púchov Púchov 55,22 *
859095 Streženice Púchov 55,76 *
850560 Vieska-Bezdedov Púchov 54,76 *
869619 Visolaje Púchov 92,94 *
870811 Vydrná Púchov 4,23
872873 Zbora Púchov 13,32
873641 Zubák Púchov 34,72 *
872342 Záriečie Púchov 8,01


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood