Facebook Statistics
Značka Kvality

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2022

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2022 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
803294 Bodiná Považská Bystrica 15,32 *
806927 Briestenné Považská Bystrica 33,06 *
807044 Brvnište Považská Bystrica 45,80 *
811611 Dolná Mariková Považská Bystrica 16,72 *
812471 Dolný Lieskov Považská Bystrica 42,00
812501 Dolný Moštenec Považská Bystrica 55,10 *
812595 Domaniža Považská Bystrica 34,41
815926 Hatné Považská Bystrica 36,30 *
817287 Horná Mariková Považská Bystrica 12,94 *
818402 Horný Lieskov Považská Bystrica 47,27
818411 Horný Moštenec Považská Bystrica 43,66
822281 Jasenica Považská Bystrica 32,26 *
823597 Kardošova Vieska Považská Bystrica 29,78
824348 Klieština Považská Bystrica 53,30 *
826600 Kostolec Považská Bystrica 35,84 *
835617 Malé Lednice Považská Bystrica 34,83
837571 Milochov Považská Bystrica 25,42 *
844373 Orlové Považská Bystrica 20,00
845337 Papradno Považská Bystrica 16,37
846945 Plevník-Drienové Považská Bystrica 55,82 *
847615 Podmanín Považská Bystrica 27,74
847712 Podskalie Považská Bystrica 66,72 *
847763 Podvažie Považská Bystrica 28,68 *
848832 Považská Bystrica Považská Bystrica 21,94
849006 Považská Teplá Považská Bystrica 15,59
849022 Považské Podhradie Považská Bystrica 32,73
847071 Počarová Považská Bystrica 20,81
849367 Praznov Považská Bystrica 17,85
849391 Prečín Považská Bystrica 42,94 *
850314 Prosné Považská Bystrica 40,88 *
850390 Pružina Považská Bystrica 9,34
856479 Slopná Považská Bystrica 40,48 *
859362 Stupné Považská Bystrica 19,29
859702 Sverepec Považská Bystrica 28,53
854310 Sádočné Považská Bystrica 24,22 *
865532 Tŕstie Považská Bystrica 47,76
866270 Udiča Považská Bystrica 31,46 *
870625 Vrchteplá Považská Bystrica 28,86 *
873039 Zemianska Závada Považská Bystrica 32,32 *
873101 Zemiansky Kvašov Považská Bystrica 38,75
872369 Záskalie Považská Bystrica 55,82 *
809144 Čelkova Lehota Považská Bystrica 20,52
813907 Ďurďové Považská Bystrica 19,90 *
860719 Šebešťanová Považská Bystrica 63,52 *


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood