Facebook Statistics
Značka Kvality

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2022

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2022 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
800678 Banka Piešťany 41,12
802166 Bašovce Piešťany 83,75
803758 Borovce Piešťany 74,65
821039 Chtelnica Piešťany 72,45
813320 Dolné Dubovany Piešťany 88,95
812480 Dolný Lopašov Piešťany 86,55
812773 Drahovce Piešťany 109,64
813516 Ducové Piešťany 48,32
813338 Horné Dubovany Piešťany 90,49
820041 Hubina Piešťany 40,74
825069 Kocurice Piešťany 82,26
825077 Kočín Piešťany 82,94
828050 Krakovany Piešťany 167,56 *
830615 Lančár Piešťany 96,01
835641 Malé Orvište Piešťany 89,67
838420 Moravany nad Váhom Piešťany 34,68
840769 Nižná Piešťany 91,65
844578 Ostrov Piešťany 83,00
845825 Pečeňady Piešťany 87,86
846309 Piešťany Piešťany 75,47
849251 Prašník Piešťany 40,72
851531 Rakovice Piešťany 90,60
851841 Ratnovce Piešťany 40,18
857262 Sokolovce Piešťany 34,82
828068 Stráže Piešťany 167,56 *
864102 Trebatice Piešťany 84,83
869244 Veselé Piešťany 99,03
868141 Veľké Kostoľany Piešťany 86,42
868221 Veľké Orvište Piešťany 79,95
870595 Vrbové Piešťany 75,42
868159 Zákostoľany Piešťany 88,68
861189 Šterusy Piešťany 98,73
860905 Šípkové Piešťany 71,10
869236 Ťapkové Piešťany 96,09


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood