Facebook Statistics
Značka Kvality

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2022

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2022 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
800198 Andovce Nové Zámky 134,72
800589 Bajtava Nové Zámky 95,64
802093 Bardoňovo Nové Zámky 128,32
847241 Belek Nové Zámky 100,32
802301 Belá Nové Zámky 110,86 *
802808 Bešeňov Nové Zámky 109,77
804045 Branovo Nové Zámky 129,59
807036 Bruty Nové Zámky 172,66 *
800724 Bánov Nové Zámky 202,74 *
802956 Bíňa Nové Zámky 89,80
820661 Chľaba Nové Zámky 83,23
810169 Dedinka Nové Zámky 105,22 *
810711 Diva Nové Zámky 61,89
812510 Dolný Ohaj Nové Zámky 102,80
813249 Dubník Nové Zámky 117,54
814148 Dvory nad Žitavou Nové Zámky 131,44
814687 Gbelce Nové Zámky 96,79
875163 Horný chotár Nové Zámky 96,32 *
820113 Hul Nové Zámky 116,52
822451 Jasová Nové Zámky 27,13
822515 Jatov Nové Zámky 109,43
823333 Kamenica nad Hronom Nové Zámky 113,34
823490 Kamenný Most Nové Zámky 162,04 *
823422 Kamenín Nové Zámky 109,88
824941 Kmeťovo Nové Zámky 105,16
825786 Kolta Nové Zámky 113,06
826073 Komjatice Nové Zámky 102,83
826103 Komoča Nové Zámky 150,20
826804 Kostolný Sek Nové Zámky 119,21
831255 Leľa Nové Zámky 108,00 *
800732 Malá Kesa Nové Zámky 195,18 *
835994 Malá Maňa Nové Zámky 109,75
835170 Malá nad Hronom Nové Zámky 68,08
835544 Malé Kosihy Nové Zámky 190,00
879711 Malý Kýr Nové Zámky 100,67
859940 Maďarský Svodín Nové Zámky 123,53
836834 Michal nad Žitavou Nové Zámky 126,31
813265 Mikulášov dvor Nové Zámky 100,28
832243 Mlynský Sek Nové Zámky 78,06
838225 Mojzesovo Nové Zámky 122,06
838896 Mužla Nové Zámky 99,84
879720 Nemecký Svodín Nové Zámky 124,07
840734 Nitriansky Hrádok Nové Zámky 77,03
841960 Nová Vieska Nové Zámky 138,94 *
842320 Nové Zámky Nové Zámky 174,52 *
861545 Nána Nové Zámky 136,81
843032 Obid Nové Zámky 76,78
832251 Ondrochov Nové Zámky 63,98
845027 Palárikovo Nové Zámky 114,60
845701 Pavlová Nové Zámky 77,70
849090 Pozba Nové Zámky 126,00
850870 Radava Nové Zámky 116,83
851680 Rastislavice Nové Zámky 141,00
853283 Rúbaň Nové Zámky 113,52
854352 Salka Nové Zámky 167,48 *
854913 Semerovo Nové Zámky 100,24
855464 Sikenička Nové Zámky 81,31
859028 Strekov Nové Zámky 103,52
847259 Svätuša Nové Zámky 114,21
864081 Trávnica Nové Zámky 144,09
866211 Tvrdošovce Nové Zámky 104,62
836001 Veľká Maňa Nové Zámky 118,99
882003 Veľká tabuľa Nové Zámky 132,51
868205 Veľké Lovce Nové Zámky 129,67
837547 Veľký Kýr Nové Zámky 105,77
869902 Vlkas Nové Zámky 101,60
873152 Zemné Nové Zámky 116,11
866431 Úľany nad Žitavou Nové Zámky 108,99
809021 Čechy Nové Zámky 103,01
809314 Černík Nové Zámky 133,91
833258 Ľubá Nové Zámky 77,74
860581 Šarkan Nové Zámky 55,15
861553 Štúrovo Nové Zámky 114,64
861898 Šurany Nové Zámky 97,96


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood