Facebook Statistics
Značka Kvality

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2022

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2022 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
803723 Borov Medzilaborce 25,74
806234 Brestov nad Laborcom Medzilaborce 42,21
815331 Habura Medzilaborce 40,54
823031 Kalinov Medzilaborce 26,44
843661 Krivá Oľka Medzilaborce 15,47
828769 Krásny Brod Medzilaborce 23,43
836621 Medzilaborce Medzilaborce 15,74
843679 Nižná Oľka Medzilaborce 18,47
843741 Oľšinkov Medzilaborce 29,15
845256 Palota Medzilaborce 20,36
851167 Radvaň nad Laborcom Medzilaborce 27,91
852015 Repejov Medzilaborce 16,60
828785 Rokytovce Medzilaborce 30,89
852775 Roškovce Medzilaborce 41,65
859532 Sukov Medzilaborce 43,78
859729 Svetlice Medzilaborce 17,01
867276 Valentovce Medzilaborce 20,00
870137 Volica Medzilaborce 32,75
836630 Vydraň Medzilaborce 16,04
870871 Výrava Medzilaborce 30,16
872857 Zbojné Medzilaborce 14,06
872946 Zbudská Belá Medzilaborce 40,86
808288 Čabalovce Medzilaborce 26,46
808300 Čabiny Medzilaborce 51,15
809349 Čertižné Medzilaborce 29,95
839248 Ňagov Medzilaborce 26,16


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood