Facebook Statistics
Značka Kvality

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2022

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2022 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
800571 Bajka Levice 168,94 *
802760 Beša Levice 92,50
802913 Bielovce Levice 87,15
803448 Bohunice Levice 30,48
803855 Bory Levice 54,80
802221 Bátovce Levice 43,58
865630 Chorvatice Levice 72,99
810240 Demandice Levice 106,28
811769 Dolná Seč Levice 121,14
806897 Dolné Brhlovce Levice 48,59
810606 Dolné Devičany Levice 42,86
821730 Dolné Jabloňovce Levice 35,60
812137 Dolné Semerovce Levice 92,40 *
868701 Dolné Turovce Levice 72,57
872911 Dolné Zbrojníky Levice 102,69
874311 Dolné Žemberovce Levice 57,56
812544 Dolný Pial Levice 119,99
862681 Dolný Tekovský Hrádok Levice 143,46
868931 Dolný Ďur Levice 95,69
812579 Domadice Levice 65,98
819719 Domaša Levice 169,94 *
813109 Drženice Levice 46,23
814202 Farná Levice 142,61
815209 Gondovo Levice 86,42 *
816582 Hokovce Levice 78,35
816906 Hontianska Vrbica Levice 110,94
862673 Hontianske Trsťany Levice 45,78
817571 Horná Seč Levice 128,50
806901 Horné Brhlovce Levice 47,00
810614 Horné Devičany Levice 45,17
821748 Horné Jabloňovce Levice 29,04
818194 Horné Semerovce Levice 77,74
818275 Horné Turovce Levice 78,72 *
872920 Horné Zbrojníky Levice 158,41
874329 Horné Žemberovce Levice 49,44
818437 Horný Pial Levice 102,89
862690 Horný Tekovský Hrádok Levice 190,66 *
868949 Horný Ďur Levice 97,63
818585 Horša Levice 54,39
819450 Hrkovce Levice 77,41
819808 Hronské Kosihy Levice 121,41
819794 Hronské Kľačany Levice 114,52
862614 Hulvinky Levice 147,24
821306 Ipeľské Úľany Levice 29,67
821373 Ipeľský Sokolec Levice 92,36
821250 Iňa Levice 96,10
802239 Jalakšová Levice 48,04
802778 Jesenské Levice 91,98
822868 Jur nad Hronom Levice 126,34
823015 Kalinčiakovo Levice 95,22
823121 Kalnica Levice 124,47
823112 Kalná Levice 147,56
830178 Keť Levice 143,62
802247 Kmeťovce Levice 55,08
827860 Kozárovce Levice 64,57
829714 Kubáňovo Levice 79,48
829811 Kukučínov Levice 89,55
829901 Kuraľany Levice 161,84
831646 Levice Levice 111,21
833002 Lok Levice 132,02
833096 Lontov Levice 125,69
834238 Lula Levice 128,51
854379 Malinovec Levice 88,00
835587 Malé Kozmálovce Levice 122,88 *
829447 Malé Krškany Levice 89,34
835633 Malé Ludince Levice 112,29
860603 Malé Šarovce Levice 147,74
835871 Malý Kiar Levice 99,97
829820 Malý Pesek Levice 83,45
842923 Marušová Levice 149,78
836494 Medvecké Levice 159,50
874248 Mikula Levice 145,18
838152 Mochovce Levice 120,29
835382 Málaš Levice 119,80
839141 Mýtne Ludany Levice 111,73
842931 Nový Tekov Levice 123,27
843016 Nýrovce Levice 172,75
843849 Ondrejovce Levice 181,90 *
841706 Opatová Levice 78,12 *
845566 Pastovce Levice 124,86 *
845841 Pečenice Levice 42,26
846767 Plavé Vozokany Levice 103,66
846759 Plášťovce Levice 47,16
847577 Podlužany Levice 107,69
847844 Pohronský Ruskov Levice 105,44
849472 Preseľany nad Ipľom Levice 76,01
850675 Pukanec Levice 37,73
868965 Rohožnica Levice 98,59
854158 Rybník Levice 99,31
854387 Santovka Levice 97,53
854450 Sazdice Levice 94,00 *
856053 Slatina Levice 78,20
858501 Starý Hrádok Levice 137,66
858579 Starý Tekov Levice 102,35
868710 Stredné Turovce Levice 71,61
859966 Svodov Levice 149,09
862584 Tehla Levice 115,13
841722 Tekovská Nová Ves Levice 103,56 *
862622 Tekovské Lužany Levice 167,08
862631 Tekovské Lužianky Levice 129,01


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood